(sporočilo za javnost)

Ljubljana, 6. april 2021

Z DELOM PRIČENJA TUDI ODBOR ZA ZAŠČITO ŽVIŽGAČEV

Ljubljana, 6. april 2021 – Zadnji dan marca se je na uvodnem srečanju sestal Odbor za zaščito žvižgačev, ki bo deloval v okviru Centra za zaščito žvižgačev. Z velikim ponosom in veseljem predstavljamo člane, ki so sprejeli naše vabilo: dr. Renata Salecl, sociologinja in filozofinja, dr. Peter Čeferin, odvetnik in g. Goran Lukić, univerzitetni diplomirani politolog.

Že ob predstavitvi centra smo napovedali, da bo imel pomembno vlogo pri presojanju o nudenju pomoči žvižgačev Odbor za zaščito žvižgačev. Na prvem srečanju smo se s člani odbora med drugim pogovarjali o različnih možnih situacijah, v katerih se lahko znajdejo žvižgači in kako obravnavati konkretne primere, kako zagotoviti učinkovito pomoč in jih zaščititi pred povračilnimi ravnanji, na kak način se bodo porabljala zbrana sredstva in kaj vse je potrebno za delovanje Centra. Kmalu po formalnem pričetku delovanja centra smo že prejeli prve vloge žvižgačev, ki jih bo odbor prvič obravnaval na seji sredi aprila.

Odbor bo deloval na osnovi zaupnega – zastopniškega razmerja med centrom in prosilcem za zaščito. Pri aktivnostih zaščite in zagovorništva žvižgačev na splošno bo center imel visoke standarde poklicne zaupnosti (podobno kot velja za razmerje zdravnik-pacient ali odvetnik-stranka), da ne bi nadalje izpostavljali žvižgača povračilnim ukrepom, in da bi varovali njegovo identiteto.

V javnosti bosta tako odbor kot center delovala aktivno in predstavljala strokovna stališča, na osnovi skrbnega tehtanja interesov in vrednot ter izvajali zagovorništvo glede zaščite žvižgačev. Odbor bo opozarjal tudi na oblike zlorab in značilne rdeče zastavice, na podlagi večjega števila zgodb žvižgačev, brez izpostavljanja žvižgačev in konkretnih primerov. V javnosti bomo o konkretnih primerih predstavljali stališča le, če bo žvižgač to želel in se bo sam izpostavil.

Center se bo financiral s pomočjo donacij in preko pridobljenih sredstev na razpisih doma in v tujini. Center bo zasledoval visoke standarde transparentnosti glede obveščanja javnosti o zbranih donacijah, kot tudi o porabi denarja zbranega iz donacij – koliko je bilo v nekem obdobju porabljeno za pomoč žvižgačev, koliko pa bomo porabili za nujne stroške delovanja centra.

Denarna sredstva za zaščito posameznega žvižgača bodo porabljena na podlagi odločitve odbora, kot npr. pomoč pri reševanju ekonomske situacije (najpogosteje zaradi znižanja plače ali celo izgube zaposlitve), za plačilo raznim strokovnim službam, kot so službe za varovanje, odvetnikom, psihologom, komunikatorjem. V naslednjem koraku razvoja centra bomo začeli graditi mrežo partnerjev prav s tovrstnimi strokovnjaki. Želimo pa si, da bi ti centru lahko zagotoviti določen obseg ‘pro-bono’ strokovne pomoči na mesečni osnovi recimo, da bi bili z denarnimi sredstvi centra čim bolj ekonomični.

V okviru zagovorništva namerava Center za zaščito žvižgačev namerava izvajati tudi študije in raziskave, na osnovi popolnoma javnih anket, kot tudi na osnovi generičnih analiz večjega števila primerov žvižgačev, ki jih bo center obravnaval. Zaključke raziskav bomo redno in javno objavljali. Posamezne primere bomo anonimizirali in jih statistično obdelovali za namene preventivnega delovanja in izdelave strokovnih analiz, ki bodo bolje osvetljevale problematiko žvižgaštva, pomagale ozaveščati javnost glede značilne tipologije oblik zlorab in kršitev, kot tudi glede oblik povračilnih ukrepov, ki doletijo žvižgače v resničnem življenju. Upamo, da bodo naše študije in analize služile tudi kot podlaga za primerno zakonsko ureditev tega področja po mednarodnih standardih in končno tudi glede na zahteve nove EU Direktive o zaščiti žvižgačev.

https://center-zvizgaci.si/odbor-za-zascito/

Prenesite PDF dokument sporočila za javnost.