Podporna skupina je pričela z delom

Na Centru za zaščito žvižgačev smo izvedli prvo skupinsko podporno srečanje za žvižgače katerega je vodila Saša de Witt Skutnik. Zavedamo se, da je varno, razumevajoče in spodbudno okolje izjemno pomembno za soočanje s povračilnimi ukrepi, ki jih žvižgači doživljajo po tem, ko se odločijo izpostaviti.

Namen podpornih skupinskih srečanj je, da žvižgači med sabo podelijo svojo zgodbo, lastne izkušnje soočanja in spoprijemanja s povračilnimi ukrepi in tako ustvarjajo medsebojno pripadnost. S poslušanjem zgodb drugih žvižgačev se namreč goji spoznanje, da v svojih težkih izkušnjah in soočenjih s posledicami nismo sami, in da smo lahko del podporne mreže. Ker so žvižgači zaradi povračilnih ukrepov pogosto izločeni iz svojega okolja ali pa so se zaradi situacije oddaljili od okolja, je namen skupine tudi ohranjanje občutka povezanosti z ljudmi in z žvižgači, kar je lahko še posebno opolnomočenje v obdobju izgube zaposlitve.

Naše prvo skupinsko podporno srečanje je bilo predvsem spoznavno in predstavitveno, kjer so se žvižgači iz različnih delov Slovenije lahko spoznali in si osebno podelili svoje zgodbe žvižgaštva, nepravilnosti zoper katere so opozarjali, povračilne ukrepe s katerimi so se soočali in osebne stiske, katere so doživljali. Žvižgači so podelili tudi osebne izkušnje s sodnimi postopki, saj so se vsi odločili za sprožitev sodnih postopkov zaradi nezakonite odpovedi zaposlitve. Žvižgači so si med sabo podelili tudi načine in izkušnje, kako so se zoperstavljali povračilnim ukrepom in na katere resurse zaščite in podpore so se obrnili, da so kar najuspešnejše zase premostili kritična obdobja.

Strinjali smo se, da je medsebojna podpora žvižgačev pomembna in ključna za vsakega posameznega žvižgača kot tudi, da nosi velik potencial ozaveščanja izjemnega pomena žvižgaštva za celotno družbo. V skupini si namreč želimo pozdraviti vsakega žvižgača in njegovo dejanje opozarjanja na nepravilnosti in nezakonitosti, kot izjemno pogumno in odgovorno dejanje, ki tlakuje pot v boljši jutri za vse.