Odbor za zaščito žvižgačev

Odbor za zaščito žvižgačev (v nadaljevanju tudi: Odbor) je glavni strokovni ter posvetovalni organ centra in ima naslednje vloge:

  • odloča o vlogah žvižgačev za zaščito, tako da se izjavi o tem, ali gre v posameznem primeru za žvižgača, ki doživlja povračilne ukrepe, in ali naj mu center zato zagotovi pomoč;
  • direktorju in svetu zavoda lahko svetuje kakšna oblika in obseg pomoči je primerna v posameznih obravnavanih primerih ali skupini istovrstnih primerov;
  • lahko obravnava vsa vprašanja s področja strokovnega dela centra in daje ustanoviteljem mnenje glede vprašanj upravljanja centra po načelih neodvisnosti, strokovnosti in transparentnosti;
  • lahko svetuje glede strateškega in strokovnega razvoja centra ter povezovanja z drugimi organizacijami;
  • lahko daje strokovno podporo direktorju in svetu zavoda pri izvajanju zagovorništva;
  • lahko sodeluje pri izvajanju drugih aktivnosti in projektov s področja dela zavoda.

Članstvo v prvem centrovem Odboru je častno. Njegovi člani so dr. Renata Salecl, dr. Peter Čeferin in Goran Lukić.

DR. RENATA SALECL

Sociologinja in filozofinja, mednarodna avtorica knjižnih uspešnic, med njimi »The Tyranny of Choice" ter "A Passion for Ignorance"

Dr. Renata Salecl je slovenska in mednarodno priznana filozofinja, sociologinja in pravna teoretičarka. Je raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete v Ljubljani, profesorica na Brikbeck College v Londonu ter gostujoča profesorica na Oddelku za pravo in družbeno pravičnost na Southern Cross University v Avstraliji. Več let je predavala tudi na London School of Economics ter na Cardozo School of Law. Napisala je številne knjige, ki so bile prevedene v 15 jezikov. Zaenkrat je edina Slovenka, ki je govorila na svetovno znani konferenci TED (»Our unhealthy obsession with choice«). (Vir fotografije: www.emka.si)

dr. peter čeferin

odvetnik

Pri svojem delu v Odvetniški družbi Čeferin se ukvarja pretežno s kazenskim in ustavnim pravom ter pravom človekovih pravic. V letih 1985 do 1989 je bil podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije, v letih od 1991 do 1995 pa član Državnega sveta Republike Slovenije. Od leta 1988 do 1990 je bil tudi član Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, predhodnika današnje institucije varuha človekovih pravic. Odvetniška zbornica Slovenije mu je v letu 2014 podelila najvišje priznanje za življenjsko delo, in sicer Plaketo dr. Danila Majarona za posebne zasluge pri razvoju odvetništva, ker je “s svojim dolgotrajnim delom in življenjem udejanjal pravne vrednote ter gojil žlahtno tradicijo odvetništva”. (Vir fotografije: www.mladinska.com)

goran lukić

univerzitetni diplomirani politolog

Poklicno pot je začel leta 2007 na Študentski organizaciji Slovenije, kjer se je ukvarjal s področjem zaposlovanja mladih. Od konca leta 2007 do konca leta 2015 je bil zaposlen na Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, kjer je pokrival različna področja (trg dela, migracije, socialna politika, socialno podjetništvo, odnosi z javnostmi itd.). V letu 2016 je soustanovil društvo Delavska svetovalnica (sprva imenovano Društvo svetovalnica za migrante), v okviru katere nudijo neposredno zagovorništvo, varovanje, promocijo ter razvoj delavskih, socialnih in statusnih pravic delavcev ter ostalih ranljivih skupin. (Vir fotografije: www.novice.svet24.si)