Ob mednarodnem dnevu žvižgačev – kako daleč je Slovenija pri sprejemu Zakona o zaščiti prijaviteljev

V Centru za zaščito žvižgačev se že od konca 2021 aktivno vključujemo v javno razpravo, letos spomladi pa smo sodelovali tudi pri strokovnem usklajevanju besedila predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev. Proces priprave tega zakona in posvetovanja z deležniki koordinira Ministrstvo za pravosodje, ki je pristopilo vključujoče in s posluhom za predloge strokovnjakov in civilne družbe. Konkretno so imeli posluh tudi za problematiko žvižgačev, ki v praksi postanejo žrtve maščevanja, s katerimi se v centru največkrat srečujemo.

Tako so v prenovljeno besedilo predloga zakona, tudi zaradi naših prizadevanj, prišle tri rešitve, ki bodo v primeru uveljavitve pomembno spremenile veliko usod žvižgačev. Prvi bistven mehanizem zaščite (poleg varovanja zaupnosti identitete žvižgača) je ta, da bodo žvižgači na podlagi prijave pristojnemu organu lahko veliko lažje uveljavljali brezplačno pravno pomoč. V povezavi z mrežo specializiranih odvetnikov, ki jo snujemo v okviru centra, bo takšna pravna pomoč lahko tudi učinkovita. Drug mehanizem je, da bodo žvižgači, ki bodo zaradi svojega opozarjanja na nepravilnosti izgubili zaposlitev, upravičeni do nadomestila za brezposelnost, četudi so odpoved dobili iz krivdnih razlogov. Po izkušnjah centra je namreč takšnih primerov največ. Kršitelji, ki imajo v rokah škarje in platno, so namreč zainteresirani, da žvižgača čim bolj utišajo in čim prej odstranijo iz delovnega okolja, zato mu najpogosteje izročijo odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi konstrukta krivdnih razlogov. Tudi če so ti razlogi še tako absurdni, mora posledice brezposelnosti in izgube dohodka trpeti žvižgač sam, dokler na sodišču ne pride bodisi do poravnave ali pa do pravnomočne odločbe. Nanjo pa žvižgači nemalokrat čakajo tudi več kot leto dni. Poleg tega, da so v trenutni ureditvi žvižgači lahka tarča svojih maščevalcev, je  tudi kaznovanje in odstranitev tistih, ki delajo škodo praktično neobstoječe. Zato pozdravljamo tudi popravek v novem besedilu predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev v delu, ki se nanaša na sankcije. Namreč, upoštevali so naš predlog, da zakon določi visoko denarno sankcijo, ki bo delovala tudi  odvračilno za vse, ki bi proti žvižgačem izvajali povračilne ukrepe.

Še naprej se bomo zavzemali tudi za nekatere druge napredne rešitve, ki sicer še niso vkjučene v osnutek predloga. Ena od njih je, da zakon vzpostavi podlago za javni program zaščite in pomoči žvižgačem. Predlagamo, da država zagotovi neke vrste jamstveni denarni sklad, iz katerega se bo financirala pomoč in podpora, tako svetovalna, kot tudi psihološka, komunikacijska in varnostna, ki jo žvižgači zelo potrebujejo. Zavedati se moramo, da bodo žvižgači, kljub novemu zakonu, še naprej žrtve maščevanja in v izrazito neenakopravnem položaju. Tudi pravice iz zakona ne bodo samostojno na pladnju prišle k žvižgačem, zatorej bodo morali biti informirani, kam in kako se obrniti, kako pravilno ravnati, da se zaščitijo in svoje pravice tudi uveljavijo. Celo v primeru zagotovljene podpore in pravic jim bo že sama izkušnja lahko še naprej povzročala psihološke stiske, v primerih visokega profila pa so žvižgači lahko tudi napadeni – medijsko, na spletu ali celo fizično. Menimo torej, da mora država aktivno zagotoviti sredstva za pomoč osebam, ki opozarjajo na nepravilnosti in zlorabe, saj s tem pomagajo ščititi človekove pravice ter širši družbeni ali celo javni interes. Ne sme se dogajati, da prepuščene same sebi postanejo žrtev povračilnih ukrepov.         

Trenutno prenovljeno besedilo predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev še ni javno objavljeno. Ministrstvo za pravosodje je spomladi napovedalo, da bo potekala še dodatna javna razprava, usklajen predlog zakona pa naj bi bil vložen v zakonodajni postopek jeseni. Glede na to, da so letos potekale državnozborske volitve, se ta časovnica utegne tudi zavleči. Žvižgači bodo dotlej še naprej brez učinkovitega varstva in tudi Slovenija bo še naprej pod pritiskom Evropske komisije, zaradi zamude pri prenosu direktive o zaščiti žvižgačev, zaradi katere nam že grozi visoka finančna sankcija EU.

1 thought on “Ob mednarodnem dnevu žvižgačev – kako daleč je Slovenija pri sprejemu Zakona o zaščiti prijaviteljev”

Comments are closed.