O CENTRU

Center se ukvarja z odpravljanjem posledic povračilnih ukrepov, ki pogosto doletijo žvižgače. Gre za osebe, ki pri svojem delu zaznajo in prijavijo nepravilnosti, zaradi katerih (lahko) nastane škoda za javna sredstva, kršitev zakonitih postopkov, pravic ali legitimnih interesov organov, organizacij ali podjetij ter njihovih zaposlenih in drugih deležnikov ali kršitev človekovih pravic. 

Ker imajo povračilni ukrepi za potencialne žvižgače zastraševalni učinek, jih je treba obsoditi in prepovedati, posameznikom pa nuditi konkretno podporo v procesu soočanja z njimi. 

Center za zaščito žvižgačev se tudi aktivno vključuje v procese oblikovanja standardov, pravil in pravnih okvirov za zaščito žvižgačev, v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi in dobrimi praksami.

Več o organiziranosti centra si lahko preberete v pogodbi o ustanovitvi.

KONTAKT:

CENTER ZA ZAŠČITO ŽVIŽGAČEV

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana

e-mail: info@center-zvizgaci.si

tel. št.:  +386 41 412 164

kontakt za medije: +386 41 412 172