O centru

Center se ukvarja z odpravljanjem posledic povračilnih ukrepov, ki pogosto doletijo žvižgače. Gre za osebe, ki pri svojem delu zaznajo in prijavijo nepravilnosti, zaradi katerih (lahko) nastane škoda za javna sredstva, kršitev zakonitih postopkov, pravic ali legitimnih interesov organov, organizacij ali podjetij ter njihovih zaposlenih in drugih deležnikov ali kršitev človekovih pravic. 

Ker imajo povračilni ukrepi za potencialne žvižgače zastraševalni učinek, jih je treba obsoditi in prepovedati, posameznikom pa nuditi konkretno podporo v procesu soočanja z njimi. 

Center za zaščito žvižgačev se tudi aktivno vključuje v procese oblikovanja standardov, pravil in pravnih okvirov za zaščito žvižgačev, v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi in dobrimi praksami.

Več o organiziranosti centra si lahko preberete v pogodbi o ustanovitvi.

Predstavitev ekipe

Ivan Gale, univ. dipl. prav.

Soustanovitelj centra

Pravnik, nekdanji javni uslužbenec, ki je na svoji koži doživel, kako je biti žvižgač. Varuh žvižgačevih pravic.

Andrijana Bergant, univ.dipl.prav., EMBA, Adv.Cert(Buss.Com)

direktorica

Pravnica z MBA-jem, strokovnjakinja za skladnost in etiko poslovanja. Gonilna sila centra.

JERICA JANČAR, mag. prav in manag. neprem.

generalna sekretarka

Raje posluša kot govori in predvsem skrbi, da v centru vse teče, kot mora. Odvetnica, ki ima tudi sama izkušnjo žvižgaštva.

Saša de witt skutnik, univ. dipl. prav.

zunanja sodelavka

Pravnica z izkušnjo žvižgaštva, trenutno pa študentka magistrskega študija psihosocialnega svetovanja. V centru koordinira vse v zvezi s psihosocialno podporo.

NINA RAPILANE OBRAN, UNIV. DIPL. PRAV.

ZUNANJA SODELAVKA

Pravnica, ki ji mačehovski odnos do žvižgačk in žvižgačev dviguje pritisk. Za center pripravlja e-novičnik.

Kontakt

CENTER ZA ZAŠČITO ŽVIŽGAČEV

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E-mail: info@center-zvizgaci.si
Tel. št.: +386 41 412 172