Naše pripombe na predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev

Ministrstvu za pravosodje smo predvsem sporočili, da v predlogu zakona manjka konkreten nabor ukrepov za učinkovito zaščito prijaviteljev tudi v realnem času. Osnutek ne naslavlja problematike izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz navideznih razlogov, ki je trenutno najbolj pereča. Praksa delodajalcev trenutno je, da osebo, ki opozarja na nepravilnosti, nekaj časa podrobno opazujejo (tudi s pomočjo detektivov), nato najdejo neko nepomembno kršitev (kar seveda ni težko) in jo napihnejo celo do te mere, da zoper osebo podajo tudi kazensko ovadbo. S tem osebi povsem vzamejo kredibilnost, jo pustijo brez vsega, nato pa ji čez eno leto, ko končno pride do obravnave na sodišču, ponudijo poravnavo. Takšno prakso je potrebno prekiniti, bodisi z nudenjem takojšnih finančnih nadomestil takšni osebi (v višini dotedanje mesečne plače), z nasveti varuha žvižgačevih pravic, z brezplačnim odvetniškim zastopanjem, psihoterapijo itd. Na tak način bodo žvižgači pridobili na moči in zato se bo tudi več ljudi upalo spregovoriti.

Da bi bila učinkovita, bi zakonska ureditev za večino gospodarskih družb v Sloveniji morala predstavljati pomembno spremembo v njihovem sistemu notranjega upravljanja in notranjih kontrol. Za izpolnitev vseh zahtev bodo podjetja morala izvesti veliko priprav, opredeliti interna pravila in postopke, o tem katere vrste kršitev, konkretno za to podjetje, naj bodo predmet prijave, kako bodo zaščitili prijavitelje ter po kakšnem postopku in merilih bodo izvajali notranje preiskave. O vsem bodo morale tudi obsežno komunicirati in nasploh zagotavljati primerno promocijo internega sistema za prijavo kršitev. Smiselno enako seveda velja za javni sektor. Trenutni osnutek zakona jih k temu ne zavezuje in ne spodbuja.

Za uresničevanje ciljev zakona je potrebno nameniti konkretna proračunska sredstva, tako na ravni države kot tudi pri posamičnih proračunskih uporabnikih in tudi v zasebnem sektorju. Čeprav obremenjujoče, je to še vedno kaplja v morje, glede na ocene, koliko škode nastane celotni družbi zaradi korupcije in drugih nezakonitosti. Nujno bo treba podpreti tudi nevladne organizacije, saj opravljamo pomembno delo tako na področju ozaveščanja kot tudi nudenja konkretne pomoči prijaviteljem in smo lahko podaljšana roka v svetovanju in podpori žvižgačem, posebej v odsotnosti specializiranih resursov in izkušenj pri mnogih pristojnih organih, ki bodo v vlogi zunanjega kanala. Prav tako je pomembno, da nevladne organizacije sodelujemo: mi se zahvaljujemo Transparency International Slovenija, da smo z njihovimi strokovnjaki na dveh zoom sestankih lahko izmenjali poglede na osnutek zakona, da bi nato lahko vsak zase in skupaj dali kar najbolj celovite pripombe. Pravi profesionalci so in skupaj lahko naredimo še velike stvari.