(sporočilo za javnost)

Ljubljana, 20. september 2022

Jesensko poročilo o našem delovanju v preteklih mesecih in napoved nove sezone objav #NeGlejStran

To jesen smo polni vtisov o aktivnostih in dogajanjih v preteklih mesecih letošnjega leta, o čemer pišemo v nadaljevanju. Napovedujemo tudi drugo sezono objav #NeGlejStran za jesen 2022, v katerih bomo predstavili še več (anonimiziranih) zgodb slovenskih žvižgačev, ki se na center obračajo po pomoč. Spremljajte nas tudi na centrovi Facebook strani!   

Retrospektiva

V preteklih mesecih letošnjega leta smo številnim žvižgačem pomagali z nasveti in pogovori, po elektronski pošti, po telefonu in osebno, s pravno in skromno finančno podporo. Obiskali smo tudi dva žvižgača in zastavili pilotni načrt glede iskanja možnosti povračila škode za njiju ter za aktivacijo pristojnih v primeru hujših zlorab okolja in javnih sredstev občine, na katere sta opozarjala in bila zato odpuščena. Začeli smo tudi s Podporno skupino za žvižgače, v okviru katere pripravljamo že tretje srečanje to jesen, pod vodstvom Saše de Witt Skutnik, psiho-socialne terapevtke.

Odbor za zaščito žvižgačev je v letu 2022 obravnaval primere treh žvižgačev. Za nadaljnjo obravnavo pa imamo trenutno odprti vlogi dveh novih žvižgačev. Glede teh petih primerov strokovna ekipa centra ocenjuje, da gre zelo verjetno za resne kršitve, ki povzročajo znatno škodo za javna sredstva in širši javni interes, ter da gre za hujše povračilne ukrepe proti žvižgačem. Eden od teh je iz zasebnega, štirje pa so iz javnega sektorja.

Z izjemo enega primera, je vsem drugim žvižgačem, katerim smo na centru potrdili status žvižgača v letih 2021 in 2022, sodišče razsodilo v prid ali pa so dosegli sodno poravnavo.

V 2 primerih smo letos poleti dodelili dodatno denarno pomoč že potrjenim žvižgačem, pri katerih socialno-ekonomska stiska še vedno traja in se zaradi brezposelnosti poglablja. Ena od žvižgačk je hčerki z dodatno denarno pomočjo lahko dokupila šolske potrebščine, saj sicer ni želela v šolo in je tako zamudila prva dva dneva pouka. Smo pa veseli da sta z mamico konec tedna nakupili vse kar je še bilo potrebno in je 11 letna deklica lahko strumno vstopila v 6. razred! Družina je bila za pomoč izjemno hvaležna. Potrebe po pomoči žal še vedno presegajo finančne zmožnosti Centra.
 

V letu 2022 se je na računu Centra doslej nabralo nekaj čez 2.000 EUR sredstev, vse iz individualnih donacij. Običajno se odločate za donacije v višini 10 ali 20 EUR, nemalo donatorjev nam zaupa tudi 50 ali 100 EUR. Izjemno nas je presenetila in razveselila ena individualna donacija v višini 1.000 EUR, nekaj pa se vas je naročilo kar na redne mesečne donacije, večinoma v višini po 5 EUR. Hvaležni smo resnično za vsak prispevek!

Žvižgače lahko podprete tudi vi, s klikom na to povezavo.

Cilji za prihodnost

Spomladi smo izdelali celovito vizijo delovanja ter nadaljnjega razvoja centra in začrtali natančno finančno projekcijo, saj smo šele na osnovi številnih primerov spoznali sistemske slabosti in potrebe pri zaščiti žvižgačev. V centru si namreč želimo izvajati tudi Aktivacijo, da pomagamo ustaviti in kar se da povrniti vsaj največjo škodo za javna sredstva ter najhujše grožnje za zdravje ljudi in neoporečnost okolja… ter da tisti najbolj krivi odgovarjajo! Želimo si izvajati tudi širše zagovorništvo za pravice žvižgačev ter razširiti neposredne oblike pomoči žvižgačem, jih podpirati v njihovih nadaljnjih dolgotrajnih pravnih bitkah.

V primeru, da uspemo pridobiti zadostna sredstva za delovanje centra, imamo za cilj vzpostaviti učinkovitega Zagovornika žvižgačevih pravic in vsaj prepoloviti število primerov, ki se za žvižgače sedaj končajo z odpovedjo delovnega razmerja. To je namreč tisto, kar žvižgačem dolgotrajno najbolj izmakne tla pod nogami in prizadene življenja njihovih družin za dlje časa. Ravno prvi koraki, ki jih naredijo žvižgači še pred žvižgom in na poti dokazovanja resnice in iskanja pravice, so lahko kritični za njihovo končno usodo. To pomeni, da bi žvižgače čim večkrat morali podpirati že v zgodnji fazi in jim v razmerju do nasprotne strani vidno stopiti v bran s Prvo pomočjo in Hitrimi odzivi za žvižgače, s čimer verjamemo, da bi uspeli doseči navedene cilje.

Če nam v teh prizadevanjih želite pomagati, obiščite podstran za donacije, kjer lahko le v nekaj korakih Centru namenite zelo potrebno finančno podporo.

Opažamo sistemske pomanjkljivosti

Opažamo, da pravica, ki jo žvižgači po dolgotrajnih postopkih vendarle dobijo v delovno-pravnih sporih, žal ne rešuje situacije, v kateri so se po krivici znašli. Poleg tega, da se tovrstni postopki vlečejo tudi eno leto ali več – čas v katerem so žvižgači običajno brez dohodka –  jih sodišče praviloma ne vrne nazaj na delo, novo zaposlitev pa težko dobijo. V iskanju novega življenja so prepuščeni sami sebi, utrujeni od boja z močnejšimi in s težkim nahrbtnikom stigme. Kar iz obravnavanih primerov vidimo je, da tudi – kljub opozorilom na številne naslovnike – krivodelci in maščevalci praviloma ostajajo na položajih, kršitev, na katero žvižgači opozarjajo, največkrat ostaja nekaznovana, škoda za javni interes pa nepovrnjena.

Žvižgači, ki na delovnem sodišču ‘zmagajo’ v resnici ostajajo ‘poraženci’, s tem pa izgublja celotna družba.

Naši predlogi – Zakon o zaščiti prijaviteljev

Po podanih predlogih k prvemu besedilu predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZpri), smo sodelovali v javni razpravi in nadaljnjem strokovnem usklajevanju, katerega je vodilo  Ministrstvo za pravosodje. Gre za prenos Evropske Direktive o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, ki je bila sprejeta že pred tremi leti, Slovenija pa bi jo morala v svoj pravni red prenesti decembra 2021.

Uspeli smo s predlogi za učinkovitejšo zaščito žvižgačev v realnih situacijah, ki so v drugem besedilu predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev bolje opredeljeni. Sodelovali smo tudi v drugi javni razpravi, ki je potekala letošnje poletje.

Dne 10. avgusta smo Ministrstvu za pravosodje poslali dodatne predloge k predlogu Zakona o zaščiti prijaviteljev. V naših predlogih se posebej osredotočamo na čim bolj efektivne mehanizme zaščite, ki bodo žvižgače dejansko zavarovali pred maščevanjem in jim pomagali v realnem času. Pomemben sklop predlogov, kateri doslej še niso našli primernega mesta v zakonu, pa se nanašajo na uvedbo Javnega programa za pomoč žvižgačem. Letni javni program in sredstva bi moralo razpisati pristojno ministrstvo, vključeval pa bi sodelovanje med pristojnimi organi in civilno družbo oziroma nevladnimi organizacijami. Program bi moral vključevati splošno ozaveščanje ter celovito obravnavo žvižgačev v smislu svetovanja, pravne, psihološke, komunikacijske in finančne pomoči, kot tudi fizično varovanje v primerih večje ogroženosti. Država bi s svojo oblastno močjo lahko ustavila povračilna ravnanja proti žvižgačem že v zgodnji fazi. Po drugi strani pa bi v primerih, ko bi žvižgač vseeno utrpel izgube in bil potreben pomoči, sredstva za javni program država lahko zagotovila z dosledno izterjavo denarnih kazni zoper maščevalce ter z učinkovitim odvzemom nezakonito pridobljene koristi s strani kršiteljev. Ta trenutek smo od tega še zelo daleč, zato je žal breme na plečih žvižgačev, njihovih družin in drugih, ki jim po svojih (neoblastnih) močeh pomagamo, kot tudi na plečih družbene blaginje.  

Pomemben del naših predlogov se nanaša še na to, da bi zavezanci (podjetja, organi in organizacije) zaupniku žvižgačev zagotovili primeren položaj, pooblastila ter druge pogoje, da bo lahko svoje naloge opravljal učinkovito in profesionalno. Notranji zaupnik mora biti oseba, ki ima v podjetju zadosti avtoritete, da je lahko kršitelju kos, prav tako pa potrebuje ustrezno znanje, da se zna s podano prijavo soočiti, kar je v praksi velikokrat težava. Podobni pogoji bi morali veljati za osebo, ki bo imenovana kot odgovorna za zunanje prijave pristojnemu organu.

Veseli smo bili, da je ministrstvo v predlog zakona vključilo zahtevo, da morajo zavezanci redno promovirati kanal za prijavo kršitev, kar smo v prvem predlogu zakona pogrešali. Enako velja za opredelitev bistveno strožjih kazni za težje kršitve, med katere predlog zakona uvršča izvajanje povračilnih ukrepov zoper prijavitelje. Za te je sedaj predvidena konkretna denarna kazen v višini nekaj deset tisočakov, kot je primerljivo z nekaterimi drugimi državami članicami, ki smo jih v naših prvotnih predlogih dali za zgled. Tekom javnih razprav in še posebej med strokovnim usklajevanjem z deležniki so bili mnogi naši predlogi in izražene skrbi slišani, kar nam daje upanje, da bomo v tem zagovorništvu uspešni še naprej.

Življenjsko pot slovenskega predloga Zakona o zaščiti prijaviteljev bomo spremljali tudi v nadaljnjem zakonodajnem postopku v Državnem zboru in bili pri tem na strani žvižgačev ter širšega družbenega interesa!

Če nam v teh prizadevanjih želite pomagati, obiščite podstran za donacije, kjer lahko le v nekaj korakih centru namenite zelo potrebno finančno podporo.

Kontakti
Center za zaščito žvižgačev
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@center-zvizgaci.si

Telefon:
041 412 164 (splošne informacije)
041 412 172 (mediji)
www.center-zvizgaci.si