Čedalje večja grožnja okoljskega kriminala:
Zaščita žvižgačev za javno zdravje

12. 7. 2023

V Centru za zaščito žvižgačev smo s pomočjo srčnih prostovoljcev, ki jim ni vseeno za skupno dobro, preiskali eno od zgodb naših žvižgačev. Iz resničnih zgodb se lahko namreč marsikaj naučimo. Trenutno na podlagi dostopa do informacij javnega značaja delamo študijo konkretnega primera na področju varovanja okolja in če bomo našli elemente kaznivih dejanj, bomo zadevo prijavili pristojnim organom.

Tokrat pa se bomo s serijo objav osredotočili na okoljski kriminal na splošno. Radi bi se zahvalili vsem, ki ste nas podpirali že vse od začetka – brez vaše pomoči delovanje centra ne bi bilo mogoče!

Okoljski kriminal predstavlja veliko grožnjo javnemu zdravju in blaginji naše države. Od nezakonitega odlaganja odpadkov do strupenih emisij – te nezakonite dejavnosti imajo hude posledice za ljudi in okolje. Vendar pomanjkanje zaščite za žvižgače, ki razkrivajo okoljske zločine, to težavo še poslabšuje. V Sloveniji in širše v EU je ključnega pomena, da razumemo tveganja, povezana z nezavarovanjem teh pogumnih posameznikov, in vpliv, ki ga ima na javno zdravje.

Pri razkrivanju okoljskih kaznivih dejanj imajo žvižgači ključno vlogo. Njihova pogumna dejanja osvetljujejo nepravilnosti in opozarjajo na nevarne prakse, ki imajo lahko daljnosežne posledice. S prijavo teh kaznivih dejanj žvižgači prispevajo k varovanju javnega zdravja in ohranjanju našega okolja. Vendar se pogosto soočajo s hudimi posledicami svojih dejanj, kot so povračilni ukrepi, izguba službe in socialna izolacija. To druge odvrača od tega, da bi spregovorili, kar ohranja kulturo molka in omogoča, da se okoljski zločini nadaljujejo v nezmanjšanem obsegu.

V primeru, da žvižgačev ne zaščitimo, to ne škodi le posameznikom, ampak predstavlja tudi veliko tveganje za javno zdravje. Če se o teh kaznivih dejanjih ne poroča, se skupnosti ne zavedajo potencialnih nevarnosti, s katerimi se soočajo. Strupeni odpadki, onesnaževanje in druge okoljske nevarnosti lahko onesnažijo vodne vire, škodujejo ekosistemom in imajo dolgoročne posledice za zdravje bližnjih prebivalcev. Z zaščito žvižgačev lahko spodbudimo več posameznikov, da prijavijo nepravilnosti, ter tako zagotovimo pravočasno posredovanje in odgovornost odgovornih za okoljske zločine.

To je težava, ki zahteva mednarodno sodelovanje in odločne ukrepe za učinkovit boj proti okoljskemu kriminalu. Naraščanje tovrstnega kriminala po vsem svetu zahteva nujno ukrepanje. Z oblikovanjem celovitih zakonov o zaščiti prijaviteljev in izvajanjem učinkovitih mehanizmov za poročanje lahko posameznikom omogočimo, da spregovorijo brez strahu pred povračilnimi ukrepi. To bo prispevalo k skupnim prizadevanjem pri obravnavanju okoljskega kriminala, varovanju javnega zdravja in ohranjanju okolja za prihodnje generacije.

Okoljska kazniva dejanja pomenijo veliko tveganje za javno zdravje in okolje. Zaščita žvižgačev je pomembna za učinkovito odkrivanje in obravnavanje teh kaznivih dejanj. Z zagotavljanjem pravnih jamstev, podpornih mrež in ozaveščanjem lahko zagotovimo, da tisti, ki razkrivajo okoljske zločine, ne bodo trpeli v tišini. Republika Slovenija, EU in mednarodna skupnost mora zaščititi žvižgačev, okrepiti pravne okvirje in spodbujati kulturo odgovornosti v boju proti okoljskemu kriminalu.

Center za zaščito žvižgačev sestavlja majhna ekipa prostovoljcev – brez vaše podpore našega dela ne bi bilo mogoče opravljati. Omogoča delovanje spletne strani in elektronske pošte, v preteklosti pa smo z vašimi donacijami nekaterim žvižgačem lahko tudi konkretno pomagali lajšati finančne stiske. Če nam v naših prizadevanjih želite pomagati, obiščite podstran za donacije, kjer lahko le v nekaj korakih Centru namenite zelo potrebno finančno podporo:

👉 Podprite Center za zaščito žvižgačev – https://center-zvizgaci.si/podprite-nas/