(sporočilo za javnost)

Ljubljana, 03. februar 2023

23. januarja 2023 je Državni zbor sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev

V Centru pozdravljamo sprejem zakona, ki bo ščitil osebe, ki ne morejo gledati  stran in se odločijo prijaviti kršitve, s katerimi se siromašijo javna sredstva, zlorablja javno dobro, krši človekove pravice ali na drug način povzroča škoda v javnem ali zasebnem sektorju. Zasebni in parcialni interesi ‘močnejših’ posameznikov ali skupin, ki običajno stojijo za takimi kršitvami, bodo sedaj dobili drugačno protiutež.

Zakon bo namreč razmerja moči v primeru kršitev veljavnih predpisov vsaj malo prevesil s strani kršiteljev in maščevalcev na stran tistih, ki opozarjajo. Žvižgačem zakon daje vsaj zasilno varnostno mrežo za primere, da bi postali žrtev povračilnih dejanj, kar se po izkušnjah Centra v praksi vse prevečkrat prikrito in agresivno tudi dogaja. Za mnoga podjetja in vse organizacije iz javnega sektorja bo obvezna vzpostavitev internega kanala za prijavo kršitev, kot tudi v vzpostavitev širšega internega sistema za boljše obvladovanje zakonitosti in etičnosti lastnega poslovanja. 

Center se je tekom leta 2022 aktivno vključeval v proces strokovnega usklajevanja besedila tega zakona in veseli smo, da je vsaj nekatere naše predloge predlagatelj zakona tudi upošteval. Naši predlogi so bili usmerjeni predvsem v efektivno pomoč žvižgačem, zlasti za primere povračilnih ukrepov, za strogo sankcioniranje povračilnih ukrepov in za vzpostavitev temeljev javnega programa razširjenih oblik pomoči žvižgačem. Glede zadnjega sicer menimo, da predlagatelj naših predlogov ni upošteval v zadostni meri. Zgolj možnost, da nekatere neprofitne organizacije lahko pridobijo status v javnem interesu na podlagi tega zakona, je premalo ambiciozna in ne izkazuje zadostne zaveze, da se k obravnavi te problematike pristopa celovito in učinkovito. Obenem se zavedamo, da bi tak javni program prestavljal bistvene posledice za javno-finančna sredstva, zato smo v zvezi s tem predlagali, da bi država s sredstvi prisiljevanja lahko z lahkoto pridobila potrebna sredstva iz naslova doslednega in učinkovitega nadzora ter sankcioniranja primerov povračilnih ukrepov. Brez teh namreč tudi tovrstnih težav ne bi bilo. Zagovarjamo torej, da naj odpravo posledic, katere utrpijo žvižgači in njihove družine, plača tisti, ki problem povzroča. Torej kršitelji in maščevalci. Ne strinjamo se, da bi škodo iz naslova zlorab pooblastil in javnega dobra, morali pokrivati davkoplačevalci, ampak bi jo morali povrniti tisti, ki se nezakonito okoriščajo.      

Povezave

Več o naših predlogih lahko preberete tukaj: 

Zakon o zaščiti prijaviteljev v Sloveniji | CENTER-ZVIZGACI.SI

Izjavo predlagatelja o sprejetem Zakonu o zaščiti prijaviteljev lahko preberete na tem mestu: 

Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgačev) sprejet v Državnem zboru | GOV.SI

Kontakti
Center za zaščito žvižgačev
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@center-zvizgaci.si

Telefon:
041 412 172 (splošne informacije)


www.center-zvizgaci.si